Intervjuformer - Assessment Center

Assessment center er når arbeidsgivere inviterer flere kandidater samtidig, og bruker gjerne en halv til en hel dag hvor de kartlegger kandidatene ved bruk av flere ulike rekrutteringsmetoder.

 

Metoder som gjerne blir brukt ved assessment center-intervjuer er gjerne evne- og personlighetstester i forkant, rollespill og caseoppgaver, slik som salgsmøter, medarbeidersamtaler og diverse utfordringer stillingen kan stå ovenfor. I tillegg har man gjerne presentasjoner slik som, pitcher, salgspresentasjoner og styrepresentasjoner.

 

Grunnen til at arbeidsgivere velger slike intervjuformer er at de får et dypere innblikk i hvordan kandidaten er gjennom observasjoner, tester og samtaler i løpet av en lengre periode, helt opp til en dag. Man får gjerne et innblikk i hvordan kandidater kommuniserer med hverandre, hvilke rolle de tar i en gruppesituasjon, hvordan de løser oppgaver - gjerne også under press, samt hvordan de presenterer foran en større forsamling.

Les mer om: tips til jobbintervjuet, tips til CV, CV-maler, ulovlige spørsmål