Intervjuformer - Caseintervjuet!

Caseintervjuer har begynt å bli svært vanlig å bruke i forbindelse med flere type stillinger i forskjellige bransjer.

 

Grunnen til at bedriftene ofte bruker caser i sine intervjuprosesser er at de mener det er et viktig suppliment til CV, søknad og vanlig intervju.

 

På et caseintervju blir du gjerne bedt om å løse en oppgave som er relevant for bedriften og som ofte gjenspeiler problemstillinger og arbeidsoppgaver som kandidaten kan møte på hos dem. Vanskelighetsgraden på casen kan variere, men følger som oftest ditt utdanningsnivå og din arbeidserfaring.

 

Det arbeidsgiver ofte ser etter ved bruk av case er om hvordan du resonnerer, hvordan du strukturerer og sorterer informasjon, hvordan du analyserer, hvordan du benytter teori i praksis, handler under press, samt hvor kreativ du er i tillegg til dine evner å kommunisere.

Les mer om: tips til jobbintervjuet, tips til CV, CV-maler, ulovlige spørsmål