CV - hva din CV bør inneholde

 

En dårlig skrevet CV kan gjøre at du muligens ikke blir kontaktet for intervju selv om du er en kvalifisert søker. Det er derfor viktig at man har en strukturert og godt utfylt CV der rekrutterer ser med én gang at du er kvalifisert. Nedenfor listes det opp noen viktig punkter som i aller høyeste grad bør være med i din CV.

Trenger du CV-mal? Se her!

Tips til CV

 • En CV bør ikke overskride to sider

 • Bruk vanlig skrifttype og størrelse

 • Se til at det er et gjennomgående utseende på CV og søknaden

 • CV bør enten være i Wordfil eller PDF.

 

En CV bør inneholde følgende opplysninger

Personlige opplysninger

 • Navn, adresse, epost, mobilnummer

 • Fødselsdato

 

Utdanning

 • Start med den nyeste utdanningen øverst. Oppgi skole/universitet, studie/fag og når skolegangen startet og sluttet.

 

Erfaring

 • Start med den siste jobben. Oppgi stillingstittel, arbeidsgiver og perioden du arbeidet der. Du kan gjerne skrive kort om hva dine ansvarsområder var.

 

Prosjekter

 • Hvilke prosjekter du har deltatt i, hva disse gikk ut på, og din rolle i prosjektet.

 

Kurs, sertifikater og verv

 

IT-kunnskaper

 • Dine IT-kunnskaper, nevn nivået ditt.

 

Språk

 • Hvilke språk du snakker, hvor godt du snakker dem, skriftlig og muntlig.

 

Nøkkelkvalifikasjoner

 

Vitnemål og attester

Les mer: hvordan skrive jobbsøknad, attestCV-maler