Egenmelding - hvordan fungerer det?

Egenmelding er når du som arbeidstaker melder til din arbeidsgiver at du ikke har anledning til å jobbe på grunn av skade eller sykdom, uten å fremlegge sykmelding. Når du som arbeidstaker er tilbake igjen på arbeidsplassen etter endt sykefravær, kan arbeidsgiver kreve at du bekrefter ditt fravær skriftlig (egenerklæring).

La oss gå igjennom noen punkter som er viktig å være klar over ved bruk av egenmelding.

 

Hvor mange egenmeldinger har man i løpet av et år?

Arbeider du i en IA-bedrift kan du bruke egenmelding 8 sammenhengende dager, totalt 24 dager i løpet av en 12 måneders periode, altså ikke kalenderår. Hvis du ikke jobber i en IA-bedrift er grensen 3 dager i løpet av en 16-dagers periode, og 4 egenmeldinger i løpet av 12 måneder.

Når kan man bruke egenmelding?

Du må minst ha jobbet hos din nåværende arbeidsgiver i 2 måneder før du kan benytte deg av retten til å bruke egenmelding ved egen sykdom. Har du barn, kan du bruke egenmelding etter 4 uker.

Hvis du har vært borte i mer enn 14 dager, må du «tjene» opp igjen retten til å bruke egenmelding på nytt (gjelder ikke ferie eller avspasering). Dette betyr at du som oftest må enten vente 4 uker eller 2 nye måneder før du kan benytte deg av egenmeldingen igjen.

Kan man bli nektet å bruke egenmelding?

Hvis arbeidsgiver har rimelig grunn til å tro at en arbeidstaker misbruker egenmeldingsordningen, kan arbeidstaker miste retten til å benytte egenmelding.

Hva med sykepenger?

Ved egenmelding får man full lønn. Men hvis egenmeldingsperioden utløper, og du ikke har fremskaffet sykmelding fra lege, mister du retter til sykepenger for egenmeldingsdager i forkant.

Du kan ikke bruke egenmelding rett etter en perioden med sykmelding. For at du skal kunne bruke egenmelding etter endt sykmelding, må du gjenoppta minst én dag med arbeid.

Syk på en fredag og mandag?

Hvis du er syk på både en fredag og en mandag (eller annen arbeidsfri periode), skal disse fridagene telle med i egenmeldingen. Er du syk på fredag og mandag, må du altså levere må du levere sykmelding for fraværet på mandag, selv om du har hatt fri i helgen.

Egenmeldingsskjema

Med mindre dere har et eget skjema på arbeidsplassen dere må levere

inn ved bruk av egenmelding, kan en helt standard mal av en 

egenmelding lastes ned her.

Stikkord

  • Egenmelding gjelder kun for hele dager

  • Helg kan telle som egenmeldingsdager

Les mer om: Q&A om egenmelding

Egenmelding.png