Intervjuformer - Evne- og personlighetstester

Tester er også noe som har blitt veldig vanlig i en ansettelsesprosess. De mest brukte former for tester er evne- og ferdighetstester samt personlighetstester. Arbeidsgiver ønsker å teste deg for dette, for å få et tydeligere bilde på om du kommer til å trives på jobb, samt motivasjon og prestasjon for dine arbeidsoppgaver.

Evne- og personlighetstester er gjerne noe du får tilsendt på link, og gjør hjemme på egenhånd. Man møtes dermed gjerne til intervju hvorpå man går igjennom resultatene.

Les mer om: tips til jobbintervjuet, tips til CV, CV-maler, ulovlige spørsmål