Alt du trenger å vite om feriepenger

Feriepenger er noe alle skal ha, men få klarer helt å skjønne hvordan fungerer! Så la oss prøve å gå igjennom dette så enkelt som overhode mulig.

Feriepenger er noe alle som har vært ansatt og mottatt lønn fra arbeidsgiver foregående år har rett på. Det finnes altså ingen krav til lengde på ansettelse eller noen form for minsteinntekt for å ha rett på feriepenger. Ferieloven (som omhandler feriepenger) forskjellsbehandler altså ikke ansatte om de så har fast stilling eller er vikarer, ei heller om de er heltid eller deltid. Alle har rett på feriepenger!

Så er du ordinært ansatt i et ansettelsesforhold så har du rett på feriepenger.

Selvstendig næringsdrivende, freelancere og selvstendige oppdragstakere har i utgangspunktet ikke rett på feriepenger, men dette varierer og vurderes opp i mot hvert tilfelle.

Feriepenger kan ikke være inkludert i lønnen!

Feriepenger skal komme i tillegg til lønnen, og feriepengene skal utbetales først når man tar ut ferie. Dette betyr at det ikke er lov å avtale at feriepengene er inkludert i lønnen når man blir tilbudt arbeidskontrakt eller er i lønnsforhandlinger, og det er heller ikke lov å avtale at feriepengene skal utbetales løpende gjennom hele året.

Noen misforstår dette med at feriepenger kommer i tillegg til lønnen. La oss se på et lite regnestykke:

 

Du har 420 000,- i lønn i året. Dette regnes da ut som 420 000,- / 12 mnd, for å finne månedslønnen din før skatt, som i vårt tilfelle blir 35 000,-.

 

Disse 35 000,- ville du fått utbetalt (før skatt) om man hadde jobbet alle 12 mnd’er i året - uten en eneste dag fri, men dette gjør man ikke, nettopp fordi man tar ut minimum 25 dagers ferie. Hele poenget med dette er å dekke opp for lønnstapet når man er borte fra jobb i forbindelse med ferie.

Dette betyr at når du har jobbet et tidligere år (kalenderår) for din arbeidsgiver, og neste år når feriepengene kommer så har du krav på å få utbetalt feriepenger som tilsvarer minimum 10,2% av din opptjente lønn.

 

Hvordan regner man ut feriepengene?

Feriepengegrunnlaget er det feriepengene dine blir regnet ut ifra. Dette inkluderer lønn, overtidsgodgjørelse, provisjon, samt skifttillegg osv i det foregående året. Utgifter som reise, opphold, kurs, telefon osv inngår ikke i feriepengegrunnlaget. Får du utbetalt bonus, så er dette også noe som skal være med i beregningen av feriepenger.

Opptjeningsåret følger kalenderåret, og dette er noe man ikke kan vike fra.

Feriepengersatser

Minimumssatsen for beregning av feriepenger er 10,2%. Er du over 60 år økes denne med 2,3 %. For beløp inntil 5G (5 ganger folketrygdens grunnbeløp – for 2018 er tallet 96 883,-) beregnes feriepengene med normal sats. De arbeidstakerne som er omfattet av tariffavtale om en femte ferieuke gjelder egne satser, der den ordinære satsen er 12% og 14,3% for de over 60.

 

Stikkord

  • Alle som er ansatt hos en arbeidsgiver har rett på feriepenger

  • Feriepenger skal ikke være inkludert i lønnen

  • Feriepenger skal ikke utbetales månedlig

Les mer om: ferie, Q&A om feriepenger