Gjennomsnittslønn i over 300 yrker fra 2019 i alle sektorer

Gjennomsnittlig månedslønn i 2019

 • 1. Ledere av olje- og gassutvinning mv. 112.040

 • 2. Handels- og skipsmeglere 111.190

 • 3. Finansmeglere 99.630

 • 4. Toppledere i offentlig administrasjon 97.940

 • 5. Ledere av forsikring og finansvirksomhet 95.160

 • 6. Flygere 90.190

 • 7. Finans- og økonomisjefer 87.420 8. Flygeledere 86.980

 • 9. Geologer og geofysikere 86.560

 • 10. Legespesialister 85.180

 • 11. Forsknings- og utviklingsledere 81.720

 • 12. Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 81.570

 • 13. Dommere 81.290

 • 14. Administrerende direktører 80.250

 • 15. Personalsjefer 79.420

 • 16. Ledere av IKT-enheter 78.320

 • 17. Salgs- og markedssjefer 75.600

 • 18. Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 71.840

 • 19. Sivilingeniører (elkraftteknikk) 71.750

 • 20. Ledere av industriproduksjon mv. 71.030

 • 21. Allmennpraktiserende leger 70.410

 • 22. Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 70.160

 • 23. Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 69.850

 • 24. Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 69.330

 • 25. Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 69.250

 • 26. Sivilingeniører (elektronikk) 69.180

 • 27. Ledere innen akvakultur mv. 68.880

 • 28. Jurister og advokater 68.830

 • 29. Andre administrative ledere 68.440

 • 30. Politikere 68.410

 • 31. PR- og informasjonssjefer 67.920

 • 32. Kjemikere 67.030

 • 33. Ledere av logistikk og transport mv. 66.470

 • 34. Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 66.130

 • 35. Eiendomsmeglere og - forvaltere 65.970

 • 36. Skipsmaskinister 65.070

 • 37. Tannleger 64.900

 • 38. Finans- og investeringsrådgivere 64.820

 • 39. Sivilingeniører (kjemi) 64.470

 • 40. Sivilingeniører (bygg og anlegg) 64.350

 • 41. Finansanalytikere 64.300

 • 42. Strategi- og planleggingssjefer 64.280

 • 43. Dekksoffiserer og loser 64.140

 • 44. Offiserer fra fenrik og høyere grad 63.990

 • 45. Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 63.820

 • 46. Teknikere innen luftfartssikkerhet 63.530

 • 47. Systemanalytikere/-arkitekter 63.400

 • 48. Ledere av helsetjenester 63.280

 • 49. Toppledere i interesseorganisasjoner 62.890

 • 50. Salgskonsulenter innen IKT-produkter 62.510

 • 51. Operatører innen boring mv. 62.290

 • 52. Andre juridiske yrker 62.210

 • 53. Fysikere og astronomer 62.070

 • 54. Sikkerhetsanalytikere mv. 61.560

 • 55. Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 61.540

 • 56. Sivilingeniører (miljøteknikk) 61.000

 • 57. Sivilarkitekter 60.690

 • 58. Andre programvare- og applikasjonsutviklere 60.290

 • 59. Revisorer, regnskapsrådgivere 60.190

 • 60. Programvareutviklere 60.030

 • 61. Sivilingeniører (telekommunikasjon) 59.870

 • 62. Ledere av utdanning og undervisning 59.800

 • 63. Landskapsarkitekter 59.330

 • 64. Sivilingeniører (industri og produksjon) 59.180

 • 65. Farmasøyter 59.170

 • 66. Elkraftingeniører 58.890

 • 67. Ledere av eldreomsorg 58.800

 • 68. Databasedesignere og -administratorer 58.630

 • 69. Helse- og miljøkontrollører 58.430

 • 70. Kjemiingeniører 58.360

 • 71. Elektronikkingeniører 58.260

 • 72. Biologer, botanikere, zoologer mv. 57.960

 • 73. Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap 57.860

 • 74. Forsikringsagenter 57.360

 • 75. Ledere i skogbruk, gartnerier mv. 56.790

 • 76. Lokomotiv og T-baneførere 56.780

 • 77. Rådgivere innen kompetanseutvikling 56.700

 • 78. Arbeidsleder, bergfag 56.590

 • 79. Nettverks- og systemteknikere, IKT 56.500

 • 80. Andre ingeniører 56.490

 • 81. Ledere av sosialomsorg 56.130

 • 82. Kundebehandlere lån og kreditt 55.850

 • 83. Matematikere, statistikere mv. 55.780

 • 84. Personal- og karriererådgivere 55.750

 • 85. Energikontrolloperatører 55.740

 • 86. Arbeidsledere for kontorpersonell 55.620

 • 87. Mekanikere innen flytekniske fag 55.440

 • 88. Applikasjonsprogrammerere 55.350

 • 89. Systemadministratorer 55.280

 • 90. Arealplanleggere 54.840

 • 91. Maskiningeniører 54.600

 • 92. Bygningsingeniører 54.590

 • 93. Sivilagronomer mv. 54.550

 • 94. Psykologer 54.510

 • 95. Organisasjonsrådgivere mv. 54.500

 • 96. Internett-teknikere 54.190

 • 97. Forfattere mv. 54.120

 • 98. Skytebaser og sprengningsarbeidere 54.100

 • 99. Miljøvernrådgivere 53.740

 • 100. Selgere (engros) 53.440

 • 101. Ledere av omsorgstjenester for barn 53.430

 • 102. Jordmødre 53.420

 • 103. Veterinærer 53.320

 • 104. Arbeidsleder, bygg og anlegg 53.290

 • 105. Programledere i TV og radio 53.260

 • 106. Meteorologer 52.810

 • 107. Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere 52.640

 • 108. Regissører 52.640

 • 109. Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri 52.480

 • 110. Driftsteknikere, IKT 52.420

 • 111. Journalister 52.260

 • 112. Landmålere, kartografer mv. 52.130

 • 113. Innkjøpere 51.970

 • 114. Reklame- og markedsføringsrådgivere 51.940

 • 115. Geistlige yrker 51.880

 • 116. Produkt- og klesdesignere 51.820

 • 117. Informasjonsrådgivere 51.820

 • 118. Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 51.530

 • 119. Politibetjenter mv. 51.530

 • 120. Kiropraktorer mv. 51.210

 • 121. Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 51.100

 • 122. Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. 50.890

 • 123. Spesialister i pedagogikk 50.860

 • 124. Ernæringsfysiologer 50.650

 • 125. Regnskapsførere 50.430

 • 126. Brannkonstabler 50.360

 • 127. Skiftekonduktører mv 50.280

 • 128. Tekniske tegnere 50.270

 • 129. Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 50.130

 • 130. Spesialsykepleiere 50.110

 • 131. Nett- og multimediautviklere 49.960

 • 132. Prosessoperatører (oppredning) 49.900

 • 133. Konduktører 49.870

 • 134. Takstmenn 49.820

 • 135. Lektorer mv. (videregående skole) 49.730

 • 136. Varehandelssjefer 49.360

 • 137. Hotellsjefer 48.930

 • 138. Sjefssekretærer 48.250

 • 139. Arbeidsleder, industri 48.140

 • 140. Yrkesdykkere 47990

 • 141. Dirigenter, komponister, musikere og sangere 47.970

 • 142. Speditører og befraktere 47.890

 • 143. Andre lærere 47.870

 • 144. Personalkontormedarbeidere 47.850

 • 145. Automatikere 47.360

 • 146. Kontrolloperatører innen metallproduksjon 47.150

 • 147. Grafiske- og multimediadesignere 46.890

 • 148. Befal med sersjant grad 46.810

 • 149. Sykepleiere 46.810

 • 150. Skogteknikere 46.750

 • 151. Optikere 46.330

 • 152. Yrkesfaglærere 46.310

 • 153. Brukerstøtte, IKT 46.270

 • 154. Grunnskolelærere 46.220

 • 155. Teknikere innen radio og tv 45.910

 • 156. Agroteknikere 45.830

 • 157. Vernepleiere 45.550

 • 158. Spesiallærere / spesialpedagoger 45.510

 • 159. Logistikkmedarbeidere 45.460

 • 160. Andre yrker innen estetiske fag 45.330

 • 161. Andre musikklærere 45.240

 • 162. Lønningsmedarbeidere 45.180

 • 163. Arkivarer og kuratorer 45.170

 • 164. Protese- og tannteknikere 45.150

 • 165. Idrettsutøvere 45.100

 • 166. Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører 44.930

 • 167. Radiografer mv. 44.840

 • 168. Operatører innen kjemisk industri 44.830

 • 169. Rådgivere/forskere, humanistiske fag 44790

 • 170. Dataregistrere 44600

 • 171. Kjøreskolelærere 44460

 • 172. Rådgivere innen sosiale fagfelt 44410

 • 173. Regnskapsmedarbeidere 44330

 • 174. Kuldemontører mv. 43930

 • 175. Skuespillere 43900

 • 176. Riggere og spleisere 43890

 • 177. Forsikrings- og finansmedarbeidere 43870

 • 178. Kran- og heisførere mv. 43760

 • 179. Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere 43350

 • 180. Ambulansepersonell 43230

 • 181. Advokatsekretær 43210

 • 182. Fyrkjele- og turbinoperatører 43190

 • 183. Fotografer og filmfotografer 43130

 • 184. Bioingeniører 43100

 • 185. Reseptarer 43060

 • 186. Fysioterapeuter 43040

 • 187. Koreografer og dansere 43030

 • 188. Andre utøvende kunstneriske yrker 43030

 • 189. Dekks- og maskinmannskap (skip) 43010

 • 190. Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere 42950

 • 191. Serviceelektronikere 42930

 • 192. Oversettere, tolker mv. 42800

 • 193. Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 42780

 • 194. Audiografer og logopeder 42770

 • 195. Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere 42680

 • 196. Torghandlere 42630

 • 197. Andre yrker innen offentlig forvaltning 42450

 • 198. Fengselsbetjenter 42310

 • 199. Anleggsmaskin- og industrimekanikere 42300

 • 200. Teknikere innen telekom 42250

 • 201. Energimontører 42240

 • 202. Yrker innen alternativ medisin 42190

 • 203. Arbeidsformidlere 42160

 • 204. Bergfagarbeidere 41970

 • 205. Ergoterapeuter 41910

 • 206. Andre språklærere 41880

 • 207. Tollere 41870

 • 208. Elektrikere 41870

 • 209. Trenere og idrettsdommere 41840

 • 210. Transportfunksjonærer 41800

 • 211. Tannpleiere 41790

 • 212. Restaurantsjefer 41780

 • 213. Interiørdesignere og dekoratører 41630

 • 214. Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) 41550

 • 215. Inkassomedarbeidere mv. 41520

 • 216. Andre helseyrker 41390

 • 217. Arkivassistenter 41310

 • 218. Betongarbeidere 41240

 • 219. Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere 41220

 • 220. Førskolelærere 41160

 • 221. Skattefunksjonærer 41110

 • 222. Rørleggere og VVS-montører 41110

 • 223. Verktøymaker, låsesmeder mv. 41100

 • 224. Anleggsmaskinførere 40950

 • 225. Dørselgere 40770

 • 226. Husholdere 40430

 • 227. Helsefagarbeidere 40240

 • 228. Førtrykkere 39960

 • 229. Religiøse yrker 39950

 • 230. Butikkavdelingssjefer 39900

 • 231. Kontormedarbeidere 39880

 • 232. Steinhoggere mv. 39760

 • 233. Reisebyråmedarbeidere mv. 39730

 • 234. Andre opplysningsmedarbeidere 39730

 • 235. Montører av mekaniske produkter 39640

 • 236. Sveisere 39630

 • 237. Montører av elektriske og elektroniske produkter 39620

 • 238. Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører 39450

 • 239. Støpere 39360

 • 240. Lagermedarbeidere og material-forvaltere 39120

 • 241. Saksbehandlere innen sosiale ytelser 39070

 • 242. Tekniske konservatorer 39040

 • 243. Operatører innen metallurgiske prosessfag 38900

 • 244. Andre lærere i estetiske fag 38740

 • 245. Andre personlige tjenesteytere 38720

 • 246. Isolatører mv. 38680

 • 247. Vaktmestre 38670

 • 248. Kundebehandlere, bank og postkontor 38620

 • 249. Kundesentermedarbeidere 38620

 • 250. Demonstrasjonsselgere 38600

 • 251. Gulv- og flisleggere 38400

 • 252. Operatører innen produksjon av betong mv. 38360

 • 253. Taktekkere 38330

 • 254. Renholdsledere i virksomheter 38320

 • 255. Smeder 38280

 • 256. Kopper- og blikkenslagere 38260

 • 257. Metalldreiere mv. 38250

 • 258. Murere 38180

 • 259. Telefon- og nettselgere 38170

 • 260. Informasjonsskrankemedarbeidere 38080

 • 261. Operatører innen produksjon av gummiprodukter 38050

 • 262. Skinnberedere og garvere 38020

 • 263. Platearbeidere 37950

 • 264. Overflatebehandlere og lakkerere 37930

 • 265. Billettselgere 37880

 • 266. Trykkere 37830

 • 267. Sjefskokker 37810

 • 268. Fangstfolk 37750

 • 269. Bibliotekassistenter 37630

 • 270. Bilmekanikere 37580

 • 271. Glassarbeidere 37570

 • 272. Feiere, fasaderenholdere mv. 37570

 • 273. Lastebil- og trailersjåfører 37540

 • 274. Skreddere, buntmakere mv. 37410

 • 275. Operatører innen glass- og keramisk produksjon 37390

 • 276. Hjelpearbeidere i anlegg 37340

 • 277. Møbeltapetserere mv. 37330

 • 278. Andre bygningsarbeidere 37190

 • 279. Truckførere 37070

 • 280. Jordbruks- og skogbruksmaskinførere 37050

 • 281. Andre hjelpearbeidere i industri 36950

 • 282. Innehavere av kiosk/liten butikk 36900

 • 283. Gull- og sølvsmeder, gravører mv. 36900

 • 284. Andre salgsmedarbeidere 36890

 • 285. Operatører innen plastprodukter 36840

 • 286. Tømrere og snekkere 36830

 • 287. Flyverter, båtverter mv. 36730

 • 288. Bussjåfører og trikkeførere 36690

 • 289. Malere og byggtapetserere 36630

 • 290. Sentralbordoperatører 36530

 • 291. Vektere 36440

 • 292. Andre kunsthåndverkere 36370

 • 293. Operatører innen treforedling 36340

 • 294. Operatører innen tekstilproduksjon mv. 36260

 • 295. Renovasjonsarbeidere 36250

 • 296. Resepsjonister (ekskl. hotell) 36230

 • 297. Postbud og postsorterere 36190

 • 298. Operatører innen næringsmiddelproduksjon 36070

 • 299. Andre pleiemedarbeidere 35930

 • 300. Tele- og IKT-installatører 35930

 • 301. Laste- og lossearbeidere 35920

 • 302. Sports- og aktivitetsinstruktører 35880

 • 303. Slaktere, fiskehandlere mv. 35870

 • 304. Måleravlesere mv. 35830

 • 305. Helsesekretærer 35680

 • 306. Møbelsnekkere 35680

 • 307. Håndpakkere mv. 35670

 • 308. Operatører innen trelastproduksjon 35140

 • 309. Bakere, konditorer mv. 35020

 • 310. Skogbrukere 34770

 • 311. Reklamedistributører mv. 34730

 • 312. Hjemmehjelper 34540

 • 313. Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) 34240

 • 314. Kokker 34200

 • 315. Operatører innen papirprodukter 34200

 • 316. Bil-, drosje- og varebilførere 33980

 • 317. Gjenvinningsarbeidere 33910

 • 318. Hjelpearbeidere i bygg 33780

 • 319. Industrisyere 33620

 • 320. Kosmetologer mv. 33480

 • 321. Innbindere mv. 33180

 • 322. Spinne- og nøstemaskinoperatører 33150

 • 323. Altmuligmann 33120

 • 324. Renholdere i virksomheter 33080

 • 325. Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 32920

 • 326. Andre sikkerhetsarbeidere 32810

 • 327. Skoleassistenter 32780

 • 328. Butikkmedarbeidere 32540

 • 329. Dyrepleiere 32500

 • 330. Reiseledere og guider 32500

 • 331. Sykkelreparatører mv. 32270

 • 332. Renseri- og vaskerimaskinoperatører 32150

 • 333. Bud mv. 32040

 • 334. Bilvaskere 31940

 • 335. Korn- og grønnsaksprodusenter 31920

 • 336. Andre håndverkere 31920

 • 337. Varepåfyllere 31780

 • 338. Renholdere i private hjem 31650

 • 339. Bingoverter, bookmakere mv. 31310

 • 340. Andre hjelpearbeidere 31250

 • 341. Frisører 31200

 • 342. Hjelpearbeidere i gartneri mv. 31130

 • 343. Dyrepassere og - trenere mv. 30830

 • 344. Servicemedarbeidere (bensinstasjon) 30820

 • 345. Hotellresepsjonister 30550

 • 346. Melke- og husdyrprodusenter 30090

 • 347. Intervjuere 30050

 • 348. Kjøkkenassistenter 29970

 • 349. Bartendere 29820

 • 350. Servitører 29800

 • 351. Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 29000

 • 352. Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 28980

 • 353. Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 28170

 • 354. Gateselgere, mat 26860

 • 355. Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 26830

 • 356. Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 26230

 

Kilde: SSB / FriFagbevegelse