Intervjuformer - Gruppeintervjuet

Gruppeintervju kan gjennomføres på flere måter. Noen ganger samler man alle til en stor samtale, mens andre ganger kan man bli bedt om å løse oppgaver foran de andre fremmøtte eller løse oppgaver sammen med flere.

 

Likeså her som på vanlige strukturerte intervjuer, eller ved speedintervjuer er det viktig å komme forberedt og lese seg opp om bedriften og bransjen. Når man er på et gruppeintervju kjemper man gjerne om arbeidsgivers oppmerksomhet, og det kan derfor være lurt å stålsette seg på å ta en rolle hvor du tar ansvar og viser at du er motivert og interessert i jobben.

 

I en slik type intervjuprosess observerer arbeidsgiver kandidatene i forskjellige situasjoner, gjerne på hvordan man samarbeider med andre, kommuniserer, hvilken rolle man tar i en gruppe, samt hvordan man løser oppgaver.

Les mer om: tips til jobbintervjuet, tips til CV, CV-maler, ulovlige spørsmål