Kundeklausuler

Kundeklausuler er avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som inngås for å begrense arbeidstakerens mulighet til å kontakte arbeidsgiverens kunder etter at arbeidsforholdet har opphørt.

Kundeklausuler kan kun omfatte kunder som arbeidstakeren har hatt kontakt eller ansvar for det siste året før arbeidsforholdet avsluttes. Arbeidsgiveren er pliktig til å gi en oversikt til arbeidstakeren over hvilke kunder klausulen omfatter. Klausulen kan kun være gjeldende i inntil ett år etter at arbeidstakeren har avsluttet sitt arbeidsforhold hos arbeidsgiveren.

En viktig ting å påpeke er at en kundeklausul ikke kan hindre kundene selv fra å ta kontakt med arbeidstakeren, så lenge dette skjer på kundens eget initiativ.

Les mer om: konkurranseklausuler, dette skal arbeidskontrakten inneholde