Konsulent vs. fast ansatt

De mest åpenlyse forskjellene på en konsulentavtale og arbeidstakeravtale er:

Konsulentavtale

  • En avtale mellom oppdragsgiver og oppdragstaker/konsulent

  • Fakturerer når arbeid er gjort

  • Trenger ikke underordne seg oppdragsgiverens ledelse

  • Mottar ikke pensjon, sykepenger, feriepenger etc

Arbeidstaker

  • En avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

  • Mottar lønn

  • Må underordne seg arbeidsgivers ledelse

  • Mottar pensjon, sykepenger, feriepenger etc

 

Det finnes forskjellige typer konsulenter. Noen konsulenter er fast ansatt i et selskap, for eksempel i et tech-selskap, eller byråer, og blir leid ut til bedrifter over lengre perioder. Men det finnes også konsulenter som er selvstendig næringsdrivende og går under punktene som nevnt ovenfor.

I en arbeidskontrakt skal det ikke kunne misforstås om man er fast ansatt, konsulent, trainee eller midlertidig ansatt.