Medarbeidersamtale - hvorfor har man det, og hva snakker man om?

Medarbeidersamtale er noe som normalt blir gjennomført i bedrifter 1 til 2 ganger i året. Samtalens hensikt er oppfølging og utvikling av arbeidstakerne på arbeidsplassen. Arbeidstaker bør få tilsendt invitasjon til medarbeidersamtale i god tid før møtet finner sted, dette for at man skal få tid til å forberede seg.

 

Hva gjennomgår man i en medarbeidersamtale?

Det er fire hovedpunkter man i hovedsak gjennomgår i en medarbeidersamtale. Disse er: trivsel, arbeidsoppgaver, utvikling og tilbakemelding. La oss gå inn på hvert enkelt punkt.

  • Trivsel

Ved trivsel mener arbeidstakerens samarbeid med kolleger, forhold til lederen, miljøet på arbeidsplassen, samt andre faktorer som faller inn under trivsel.

 

  • Arbeidsoppgaver

Snakke om og evaluere det som har blitt utført i året som har gått, samt sette et mål sammen om hva som skal gjøres i året som kommer. Samtalen rundt arbeidsoppgaver dreier seg i hovedsak om personlig innsats, om arbeidsoppgavene er tilfredsstillende og motiverende, effektivitet og om man innehar den faglige kompetansen.

 

  • Utvikling

Ved å ta et utgangspunkt i arbeidstakerens motivasjon og kompetanse, samt bedriftens behov, ressurser og muligheter, bør man se om det er muligheter for kompetanseoppbygging og nye innsats- og ansvarsområder.

 

  • Tilbakemelding

Ved tilbakemelding menes at lederen skal fortelle - der det er aktuelt - om nødvendige korrigeringer og veiledninger til den ansatte.

 

Snakke om lønn i medarbeidersamtale?

Noen bedrifter velger å ha lønnsforhandling som en del av medarbeidersamtalen, mens andre velger å holde dette utenfor og heller ta lønnsforhandlinger separat. Skal lønnsforhandling være en del av medarbeidersamtalen, bør dette komme frem i skjemaet/innkallelsen man har fått før selve medarbeidersamtalen finner sted.

 

 

Les mer: tips til lønnsforhandling