Oppsigelse - enten ved å si opp, eller ved å bli sagt opp

Oppsigelse er når et arbeidsforhold avsluttes, enten ved at arbeidsgiver eller arbeidstaker leverer en skriftlig oppsigelse.'

En arbeidstaker står fritt til å si opp sin stilling når man vil. Arbeidsgiver på sin side har en rekke lover som de må forholde seg til. For at en arbeidsgiver skal få sagt opp en arbeidstaker må det være saklig grunn til oppsigelse som:

  • Alvorlig brudd på arbeidsavtalen

  • Nødvendig nedbemanning eller omstilling

Man kan ikke si opp noen på grunn av sykdom det første året arbeidstaker er syk, ei heller ved graviditet/foreldrepermisjon, med mindre man har en saklig grunn som nevnt ovenfor.

En oppsigelse skal altså leveres skriftlig, et eksempel på hvordan en oppsigelse kan se ut:

 

Navn

Adresse

Tid/Sted

 

Navn på bedriften

Adresse

Postnummer/sted

 

Jeg, (navn) født (dato), sier herved opp min stilling som (stillingstittel) i (bedriftens navn).

 

Vennlig hilsen

(navn)

Stikkord

  • Oppsigelse skal leveres skriftlig

  • Du kan ikke bli oppsagt som ansatt uten videre

  • Få hjelp til hvordan skrive oppsigelse

Les mer om: Q&A om oppsigelse, oppsigelse i prøvetidendagpenger ved oppsigelse (ekstern link)