Overtid - maks arbeidstid og overtidsbetaling

Overtidsarbeid er noe de fleste arbeidstakere må gjøre iblant, og de fleste gjør dette for å være behjelpelig for arbeidsgiver og fordi vi selvsagt føler et ansvar for vår arbeidsplass. Det som er viktig å sette seg litt inn i er hvilke regler som gjelder når det kommer til overtidsarbeid.

Overtid er tillatt kun om det er et særlig behov for dette og innenfor en tidsgrenset periode. Det er altså ikke lov til å ansette noen på en fast overtidsordning, eksempelvis 12 timers arbeidsdag.

La oss se litt på konkrete tall og regler rundt overtid!

 

En arbeidstaker kan bli pålagt overtid i følgende ekstra timer:

 

10 ekstra timer i løpet av 7 dager

25 ekstra timer i løpet av 4 sammenhengende uker

200 ekstra timer i løpet av 52 uker

 

Det er altså ikke lov til å overskride noen av timene vist ovenfor.

Samlet arbeidstid får heller ikke lov til å overstige 13 timer i løpet av 24 timer, ei heller 48 timer i løpet av 7 dager.

 

Overtidsbetaling

Ved overtidsarbeid har du krav på overtidsbetaling. Kravet ligger på minimum 40% av avtalt timelønn. En avtale om lavere prosentsats enn dette er altså ikke lov. Dersom det avtales et fast tillegg i lønnen som skal dekke for overtidsarbeid, skal dette komme klart frem hva som er ordinær lønn og hva som er overtidsbetaling. Igjen må avtalt overtidsbetaling minst dekke lovpålagt overtidsbetaling (40%).

I noen tilfeller snakker man heller om å avspasere time mot time, dette betyr dog ikke at man kan droppe å betale minimum 40%.

 

Overtidsreglene gjelder de fleste arbeidstakere, men det finnes noen unntak og dette er hvis du er i en ledende stilling eller har en særlig uavhengig stilling. Det skal i så fall fremkomme klart i kontrakten din om du innehar en slik stilling.

Stikkord

  • Overtidsarbeid skal alltid lønnes med minimum 40% tillegg til timeslønnen din

  • Du kan ikke jobbe ubegrenset overtid

  • Det er viktig å skille mellom overtid og merarbeid

Les mer om: arbeidstid