Pensjon - dette er hva du har krav på!

Pensjon. Ordet alle vet de bør kunne noe om, men svært få orker å sette seg inn i! La oss hjelpe deg!

Altså, la oss starte med det enkleste aller først; din arbeidsgiver er pliktig til å spare pensjon til deg, med mindre du er under 20 år eller jobber mindre enn 20%.

Obligatorisk tjenestepensjon (eller OPT-loven) sier at bedrifter skal ha en pensjonsordning for alle sine ansatte. Bedriftene står fritt til å velge hvilken pensjonssparingsordning de ønsker å gi til sine ansatte, og det er innskuddspensjon, tjenestepensjon eller foretakspensjon man kan velge imellom. (statlig ansatte har egne ordninger).

Minstekravet til spart pensjon er 2 prosent av lønnen din, noen bedrifter har bedre ordninger og står fritt til å gi sine ansatte en høyere sats, men bedriften må gi den samme satsen til alle sine ansatte.

Loven om obligatorisk tjenestepensjon sier at minstekravet til innskuddet skal være 2 prosent av lønn mellom 1G og 12G. Det vil si at tjener du under 1G i løpet av et år, kan det være at det ikke blir spart noe pensjon for deg det året. Arbeidsgiver står dog fritt til å velge om man skal spare fra første krone eller ikke. 

Pensjon ved jobbskifte

Hvis du er med i tjenestepensjonsordning og skal skifte jobb bør du være klar over at for å få med deg pensjonen fra din arbeidsgiver må du ha vært ansatt i minimum 12 måneder. Jobber du et sted i 11 måneder og 25 dager, vil all pensjonssparing gå tapt. Jobber du derimot over 12 måneder får du med deg et bevis ved oppsigelse for oppspart pensjon hos tidligere arbeidsgiver.

Sparing i folketrygden

I tillegg til sparing fra din arbeidsgiver har alle krav på pensjonssparing fra folketrygden. For alle som er født etter 1954 sparer staten 18,1 % av det du tjener fra du er 13 til 72 år. Disse 18,1% av lønnen din, gjelder kun lønn opp til 7,1G (som er 96 883,- i 2018), altså en lønn som tilsvarer ca 687 869,-

Sjekk Storebrand sin pensjonskalkulator, for å finne ut hvor mye du får utbetalt i pensjon og hvor mye du eventuelt bør spare på egenhånd!

Stikkord

  • Sjekk din oppsparte pensjon på www.norskpensjon.no

  • Pensjonsordningen skal være lik for alle ansatte i en bedrift

  • Alle ansatte som jobber mer enn 20% eller er over 20 år har krav på oppspart pensjon

  • Minstekravet for pensjonssparing er 2 prosent (2%) av lønnen din

  • 1G i 2018 er 96 883,-