Har du rett på permisjon?

Permisjon er når en arbeidstaker er borte fra arbeidet sitt i en begrenset tidsperiode. Permisjon kan både være lønnet, delvis lønnet, men også helt ulønnet.

 

Permisjon er alltid midlertidig og arbeidstakeren som har permisjon har rett samt også en plikt til å komme tilbake igjen til stillingen sin når permisjonstiden er over.

 

Lovfestede permisjoner

En del permisjon er lovfestede, slik som foreldrepermisjon og andre permisjoner i sammenheng med svangerskap og fødsel/adopsjon, fri ved barns sykdom, samt fri ved pleie av nære pårørende. En annen type lovfestet permisjon er også utdanningspermisjon.

 

Hvordan få permisjon

Har du planer om å ta ut permisjon, eller be om det, må du varsle din arbeidsgiver om dette på forhånd.

 

Kan alle få permisjon?

I prinsippet er arbeidsgivers rett til å nekte den ansatte permisjon svært begrenset. Det er kun hvis arbeidsgiver har en rimelig grunn til å nekte permisjon. Permisjon må som regel innvilges dersom dette betyr mye for arbeidstakeren, og arbeidsgiver ikke påføres for store ulemper med dette. Bakgrunnen for arbeidstakers ønske om permisjon vil ha mye å si ved denne vurdering.