Disse spørsmålene får ikke intervjuer stille degNår man er på jobbintervju vil man ofte imponere og fremstille seg i best mulig lys, og det er kanskje først i etterkant av intervjuet at du starter å fundere over noen av spørsmålene du ble stilt, slik som sivil status, om du har planer om å bli gravid snart, osv.

Noe kan kanskje føles mer som small talk og man bryr seg ikke nevneverdig, men det er faktisk noen spørsmål intervjuer ikke har lov til å stille deg under et intervju, og dette er de "ulovlige spørsmålene":

Politikk

Ditt politiske ståsted, hvilket parti du stemmer på, eller om du er politisk engasjert på fritiden er noe en arbeidsgiver ikke kan stille deg spørsmål om. Dette er som resten av de ulovlige spørsmålene noe som ikke er relevant i forhold til om du klarer å gjennomføre arbeidsoppgavene dine.

Seksuell orientering

Din seksuelle orientering er noe som handler om ditt private liv og er derfor ikke relevant i forhold til om man klarer å gjennomføre arbeidsoppgaver hos arbeidsgiver eller er kompetent nok i stillingen. Spørsmål rundt din seksuelle orientering er derfor et ulovlig spørsmål.

Planer om å stifte familie / bli gravid

Et spørsmål som jeg vet ofte blir stilt kvinner - inkludert til meg selv - er om du har planer om å bli gravid eller stifte familie i nærmeste fremtid. Dette er spørsmål som en arbeidsgiver ikke har lov til å stille uansett. I arbeidsmiljøloven er det ikke å ta feil av at dette er et svært ulovlig spørsmål, da det står i lovboken; "I ansettelsesprosessen, herunder under intervju, må ikke arbeidsgiver be om at søker, uavhengig av kjønn, skal gi opplysninger om graviditet, adopsjon eller familieplanlegging. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger på annen måte".

Så, skulle du komme i den situasjonen at de fortsatt stiller deg dette spørsmålet, og du eventuelt har planer om å stifte familie i nærmeste fremtid, kan du fint si "nei" uten at det kommer til å skape noe problemer for deg i fremtiden.

Ekstra og unødvendige helseopplysninger

De eneste helseopplysningene arbeidsgiver kan hente fra deg er de som går direkte ut over om du kan gjennomføre arbeidsoppgavene dine eller ikke. Tidligere helseplager, psykologbesøk, eller hva det måtte være, er noe som ikke angår dem, og noe de ikke får lov til å innhente opplysninger om.

Tro og livssyn

Religiøse og kulturelle spørsmål er heller noe som ikke er lov å stille spørsmål ved. Dette kan være spørsmål som hvilke religion man tilhører, om man er kirkegåer, osv. Her er det dog noen unntak, søker du jobb i en menighet eller annet trossamfunn der troen og religion er relevant i forhold til dine arbeidsoppgaver, kan arbeidstaker stille deg spørsmål om din tro.

Stikkord

  • Kan ikke stille deg spørsmål om du har planer om å bli gravid

  • Kan ikke stille deg spørsmål om din tro

  • Kan ikke stille spørsmål rundt din helse, uten saklig grunn

  • Kan ikke stille spørsmål om ditt politiske ståsted

  • Kan ikke stille spørsmål om din seksuelle legning

Recent Posts

See All

Kundeklausuler er avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som inngås for å begrense arbeidstakerens mulighet til å kontakte arbeidsgiverens kunder etter at arbeidsforholdet har opphørt. ​ Kundeklau

Hva er en konkurranseklausul? Konkurranseklausul - eller karenstid som noen kaller det - betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår en avtale der arbeidstaker ikke kan begynne å arbeide for eller st

De mest åpenlyse forskjellene på en konsulentavtale og arbeidstakeravtale er: ​ Konsulentavtale En avtale mellom oppdragsgiver og oppdragstaker/konsulent Fakturerer når arbeid er gjort Trenger ikke un