En god referanse kan avgjøre om du får jobben eller ikkeDet er viktig å ha gode referanser når du søker jobb. En god referanse kan være avgjørende om du får jobben eller ikke.

Der attester viser hvor du har jobbet, for hvor lenge, og hva dine arbeidsoppgaver har vært, sier attester lite om hvordan du er som person, kollega og ansatt. Dette er grunnen til at referanser er svært viktig å ha, da en referanse kan fortelle mer om deg som person og hva de kan forvente å få om de eventuelt skulle ansette deg.

Viktig før du utleverer referansepersoner

  • Forhør deg med referanse om vedkommende ønsker å stå som referent

  • Viktig å ha oppdatert og korrekt kontaktinformasjon om din referent

  • Beskriv hvilken rolle eller hvilken tilknytning har/hadde i forhold til deg

Hvem kan stå som referanse?

Du kan i prinsippet sette opp dem du ønsker som referanse, men det er et par spørsmål du bør ta hensyn til før du velger hvem du ønsker.

  • Kjenner personen deg profesjonelt, og kan vedkommende svare hvordan du er i en arbeidssituasjon?

  • Har referansen kjennskap til hva dine arbeidsoppgaver gikk ut på?

De som egner seg best som referanser er nåværende og tidligere ledere, kollegaer, kunder eller samarbeidspartnere. Vær litt påpasselig med å bruke venner og bekjente. Skulle du ikke ha noen aktuelle referanser, er det mulig å bruke tidligere lærere.

Dårlig referanse vs. ingen referanse

Hvis du ikke har noen referanser som du mener kan gå godt for deg, og eventuelt være en viktig brikke som kan hjelpe deg med å lande jobben, bør du heller vurdere å ikke bruke referanser, eller slik som nevnt ovenfor, bruke tidligere eller nåværende faglærere. Hvis en arbeidsgiver/rekrutterer stiller spørsmål ved at du ikke har referanser, så svar gjerne ærlig på dette. En dårlig referanse kan potensielt være med på å gjøre at du ikke får jobben.

Recent Posts

See All

Kundeklausuler er avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som inngås for å begrense arbeidstakerens mulighet til å kontakte arbeidsgiverens kunder etter at arbeidsforholdet har opphørt. ​ Kundeklau

Hva er en konkurranseklausul? Konkurranseklausul - eller karenstid som noen kaller det - betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår en avtale der arbeidstaker ikke kan begynne å arbeide for eller st

De mest åpenlyse forskjellene på en konsulentavtale og arbeidstakeravtale er: ​ Konsulentavtale En avtale mellom oppdragsgiver og oppdragstaker/konsulent Fakturerer når arbeid er gjort Trenger ikke un