Evne- og personlighetstester

Tester er også noe som har blitt veldig vanlig i en ansettelsesprosess. De mest brukte former for tester er evne- og ferdighetstester samt personlighetstester. Arbeidsgiver ønsker å teste deg for dette, for å få et tydeligere bilde på om du kommer til å trives på jobb, samt motivasjon og prestasjon for dine arbeidsoppgaver.

Evne- og personlighetstester er gjerne noe du får tilsendt på link, og gjør hjemme på egenhånd. Man møtes dermed gjerne til intervju hvorpå man går igjennom resultatene.

Recent Posts

See All

Kundeklausuler er avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som inngås for å begrense arbeidstakerens mulighet til å kontakte arbeidsgiverens kunder etter at arbeidsforholdet har opphørt. ​ Kundeklau

Hva er en konkurranseklausul? Konkurranseklausul - eller karenstid som noen kaller det - betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår en avtale der arbeidstaker ikke kan begynne å arbeide for eller st

De mest åpenlyse forskjellene på en konsulentavtale og arbeidstakeravtale er: ​ Konsulentavtale En avtale mellom oppdragsgiver og oppdragstaker/konsulent Fakturerer når arbeid er gjort Trenger ikke un