Hva er en særlig uavhengig stilling?

Er du ansatt som, eller fått tilbudt en stilling der stillingsformen din er særlig uavhengig stilling, er det et par ting du bør være klar over. Særlig uavhengige stillinger er unntatt fra de fleste av reglene om arbeidstid. Dette betyr at reglene listet opp nedenfor fra arbeidsmiljøloven ikke er gjeldende en som er i en særlig uavhengig stilling. Dette er regler som:

  • Lengde og plassering på arbeidstid og arbeidssted

  • Overtidsbetaling

  • Daglig og ukentlig arbeidsfri

  • Pauser

  • Restriksjoner ift natt, søndag og annen helligdagsarbeid

For at man skal kunne tilby denne stillingsformen til en ansatt er det visse krav som må etterleves, dette er at en særlig uavhengig stilling må innebære en tydelig og åpenbar selvstendighet i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver blir løst. Arbeidstakeren selv står fritt til å prioritere sine oppgaver, bestemmer selv hva man skal gjøre, hvilke oppgaver som skal delegeres til andre, til hvilken tid arbeidet skal utføres og hvordan dette skal utføres.

Husk at om du får tilbud om en særlig uavhengig stilling bør lønnen kompensere det faktum at du muligens må arbeide overtid uten tillegg.

Stikkord

  • Særlig uavhengig stilling får ikke overtidsbetalt

  • Særlig uavhengig stilling har svært mye frihet

  • Strenge krav til å tilby ansatte særlig uavhengig stilling

Recent Posts

See All

Kundeklausuler er avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som inngås for å begrense arbeidstakerens mulighet til å kontakte arbeidsgiverens kunder etter at arbeidsforholdet har opphørt. ​ Kundeklau

Hva er en konkurranseklausul? Konkurranseklausul - eller karenstid som noen kaller det - betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår en avtale der arbeidstaker ikke kan begynne å arbeide for eller st

De mest åpenlyse forskjellene på en konsulentavtale og arbeidstakeravtale er: ​ Konsulentavtale En avtale mellom oppdragsgiver og oppdragstaker/konsulent Fakturerer når arbeid er gjort Trenger ikke un