Hva menes med kundeklausuler?

Kundeklausuler er avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som inngås for å begrense arbeidstakerens mulighet til å kontakte arbeidsgiverens kunder etter at arbeidsforholdet har opphørt.

Kundeklausuler kan kun omfatte kunder som arbeidstakeren har hatt kontakt eller ansvar for det siste året før arbeidsforholdet avsluttes. Arbeidsgiveren er pliktig til å gi en oversikt til arbeidstakeren over hvilke kunder klausulen omfatter. Klausulen kan kun være gjeldende i inntil ett år etter at arbeidstakeren har avsluttet sitt arbeidsforhold hos arbeidsgiveren.

En viktig ting å påpeke er at en kundeklausul ikke kan hindre kundene selv fra å ta kontakt med arbeidstakeren, så lenge dette skjer på kundens eget initiativ.

Recent Posts

See All

Hva er en konkurranseklausul? Konkurranseklausul - eller karenstid som noen kaller det - betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår en avtale der arbeidstaker ikke kan begynne å arbeide for eller st

De mest åpenlyse forskjellene på en konsulentavtale og arbeidstakeravtale er: ​ Konsulentavtale En avtale mellom oppdragsgiver og oppdragstaker/konsulent Fakturerer når arbeid er gjort Trenger ikke un

Er du ansatt som, eller fått tilbudt en stilling der stillingsformen din er særlig uavhengig stilling, er det et par ting du bør være klar over. Særlig uavhengige stillinger er unntatt fra de fleste a