Hvor bør en arbeidskontrakt se ut?I en standard arbeidskontrakt er det noen punkter man bør sjekke ekstra nøye før du signerer. Her gjennomgås punktene som bør være med i enhver arbeidskontrakt, samt forklare litt om hvert punkt, og nevne noen klassiske fallgruver. Det er ikke nødvendigvis at alt er påkrevd å ha i kontrakten, men det er påkrevd å ha en skriftlig avtale. Og det er viktig at disse punktene er noe du som arbeidstaker er klar over før du skriver under med ditt navn.

For å se Arbeidstilsynets mal på en arbeidskontrakt, se her.

Informasjon om bedriften/arbeidsgiver

Bedriftens navn

Bedriftens adresse

Bedriftens organisasjonsnummer

Informasjon om arbeidstaker

Arbeidstakers navn

Arbeidstakers adresse

Arbeidstakers fødselsdato

Stillingstittel

Hva stillingstittelen er og hva arbeidet går ut på. Husk at det er forskjell på å være konsulent og fast ansatt, samt praktikant og inneha en særlig uavhengig stilling.

Stillingsbrøk

Oppgi hvilken stillingsbrøk man har.

Stillingsform

Her skal det stå om stillingen er fast, konsulent eller midlertidig. Husk at som hovedregel skal alle stillinger være faste, men at det finnes noen unntak rundt dette.

Arbeidssted

Hvor arbeidstakeren skal jobbe. By/adresse. Dersom det ikke er en fast arbeidssted skal dette nevnes, og man oppgir da forretningsadressen/adressen til arbeidsgiver.

Arbeidstid

Når arbeidstiden til arbeidstaker er. Er det ulike tider/søndager som skal jobbes, samt om det er fleksibel arbeidstid på arbeidsplassen, skal dette nevnes i kontrakten.

Prøvetid

Her skal det stå prøvetiden til arbeidstakeren. Maks prøvetid som er lov er 6 måneder. Oppsigelsesfristen i en eventuell prøveperiode skal også nevnes her. Hvis arbeidstaker er syk/fraværende under prøvetiden kan arbeidstaker kreve at prøvetiden blir forlenget med tilsvarende tid arbeidstaker har vært borte.

Oppsigelse

Oppsigelsesfrist for arbeidstaker og arbeidsgiver. Husk at arbeidsgiver ikke kan si opp en ansatt uten gyldig grunn. Les mer om dette i avsnittet om oppsigelse.

Lønn / tariffavtale

Her skal lønnen stå, med full sum, månedlig utbetaling eller timelønnen.

Husk at det ikke er lov å bake inn feriepenger i lønnen, les mer om det her. For å få en pekepinn på hva du kan forvente i lønn, sjekk oversikten over gjennomsnittslønnen i over 300 yrker.

Lønnsutbetaling

Når lønnen blir utbetalt. For eksempel er lønnen forskuddsbetalt eller etterbetalt. Hvilken dag i måneden blir lønnen utbetalt.

Overtid

Her skal overtidstillegget nevnes. Tillegget skal være minst 40%, det finnes dog noen unntak. Les mer om overtid her.

Pensjon

Oppgis hvilken pensjonsordning bedriften har. Alle bedrifter må spare den samme pensjonen til alle sine ansatte så lenge den ansatte er over 20 år og er ansatt mer enn 20% stillingsbrøk. Les mer om pensjon her.

Godtgjørelse

Ferie

Oppgi ferie. Les mer om dette her.

Feriepenger

Ferieloven regulerer rettigheter til feriepenger, og det skal stå i kontrakten hvor mye bedriften sparer i feriepenger. Les mer om feriepenger her.

Sykefravær

Andre opplysninger

Eventuelle andre opplysninger med betydning for arbeidsforholdet

Dato/sted

Når og hvor kontrakten ble underskrevet.

Underskrift arbeidsgiver

Underskriften til arbeidsgiver.

Underskrift arbeidstaker

Underskriften til arbeidstaker.

Det er lurt å gjennomgå arbeidskontrakten man blir tilbudt før man skriver under. Bruk gjerne litt ekstra tid, og still gjerne oppfølgingsspørsmål hvis noe er uklart.

Recent Posts

See All

Kundeklausuler er avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som inngås for å begrense arbeidstakerens mulighet til å kontakte arbeidsgiverens kunder etter at arbeidsforholdet har opphørt. ​ Kundeklau

Hva er en konkurranseklausul? Konkurranseklausul - eller karenstid som noen kaller det - betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår en avtale der arbeidstaker ikke kan begynne å arbeide for eller st

De mest åpenlyse forskjellene på en konsulentavtale og arbeidstakeravtale er: ​ Konsulentavtale En avtale mellom oppdragsgiver og oppdragstaker/konsulent Fakturerer når arbeid er gjort Trenger ikke un