Hvordan foregår et caseintervju?

Caseintervjuer har begynt å bli svært vanlig å bruke i forbindelse med flere type stillinger i forskjellige bransjer.

Grunnen til at bedriftene ofte bruker caser i sine intervjuprosesser er at de mener det er et viktig suppliment til CV, søknad og vanlig intervju.

På et caseintervju blir du gjerne bedt om å løse en oppgave som er relevant for bedriften og som ofte gjenspeiler problemstillinger og arbeidsoppgaver som kandidaten kan møte på hos dem. Vanskelighetsgraden på casen kan variere, men følger som oftest ditt utdanningsnivå og din arbeidserfaring.

Det arbeidsgiver ofte ser etter ved bruk av case er om hvordan du resonnerer, hvordan du strukturerer og sorterer informasjon, hvordan du analyserer, hvordan du benytter teori i praksis, handler under press, samt hvor kreativ du er i tillegg til dine evner å kommunisere.

Recent Posts

See All

Kundeklausuler er avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som inngås for å begrense arbeidstakerens mulighet til å kontakte arbeidsgiverens kunder etter at arbeidsforholdet har opphørt. ​ Kundeklau

Hva er en konkurranseklausul? Konkurranseklausul - eller karenstid som noen kaller det - betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår en avtale der arbeidstaker ikke kan begynne å arbeide for eller st

De mest åpenlyse forskjellene på en konsulentavtale og arbeidstakeravtale er: ​ Konsulentavtale En avtale mellom oppdragsgiver og oppdragstaker/konsulent Fakturerer når arbeid er gjort Trenger ikke un