Hvordan foregår et gruppeintervju?

Gruppeintervju kan gjennomføres på flere måter. Noen ganger samler man alle til en stor samtale, mens andre ganger kan man bli bedt om å løse oppgaver foran de andre fremmøtte eller løse oppgaver sammen med flere.

Likeså her som på vanlige strukturerte intervjuer, eller ved speedintervjuer er det viktig å komme forberedt og lese seg opp om bedriften og bransjen. Når man er på et gruppeintervju kjemper man gjerne om arbeidsgivers oppmerksomhet, og det kan derfor være lurt å stålsette seg på å ta en rolle hvor du tar ansvar og viser at du er motivert og interessert i jobben.

I en slik type intervjuprosess observerer arbeidsgiver kandidatene i forskjellige situasjoner, gjerne på hvordan man samarbeider med andre, kommuniserer, hvilken rolle man tar i en gruppe, samt hvordan man løser oppgaver.

Recent Posts

See All

Kundeklausuler er avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som inngås for å begrense arbeidstakerens mulighet til å kontakte arbeidsgiverens kunder etter at arbeidsforholdet har opphørt. ​ Kundeklau

Hva er en konkurranseklausul? Konkurranseklausul - eller karenstid som noen kaller det - betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår en avtale der arbeidstaker ikke kan begynne å arbeide for eller st

De mest åpenlyse forskjellene på en konsulentavtale og arbeidstakeravtale er: ​ Konsulentavtale En avtale mellom oppdragsgiver og oppdragstaker/konsulent Fakturerer når arbeid er gjort Trenger ikke un