Hvordan foregår et intervju som beskrives som et assessment center?

Assessment center er når arbeidsgivere inviterer flere kandidater samtidig, og bruker gjerne en halv til en hel dag hvor de kartlegger kandidatene ved bruk av flere ulike rekrutteringsmetoder.

Metoder som gjerne blir brukt ved assessment center-intervjuer er gjerne evne- og personlighetstester i forkant, rollespill og caseoppgaver, slik som salgsmøter, medarbeidersamtaler og diverse utfordringer stillingen kan stå ovenfor. I tillegg har man gjerne presentasjoner slik som, pitcher, salgspresentasjoner og styrepresentasjoner.

Grunnen til at arbeidsgivere velger slike intervjuformer er at de får et dypere innblikk i hvordan kandidaten er gjennom observasjoner, tester og samtaler i løpet av en lengre periode, helt opp til en dag. Man får gjerne et innblikk i hvordan kandidater kommuniserer med hverandre, hvilke rolle de tar i en gruppesituasjon, hvordan de løser oppgaver - gjerne også under press, samt hvordan de presenterer foran en større forsamling.

Recent Posts

See All

Kundeklausuler er avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som inngås for å begrense arbeidstakerens mulighet til å kontakte arbeidsgiverens kunder etter at arbeidsforholdet har opphørt. ​ Kundeklau

Hva er en konkurranseklausul? Konkurranseklausul - eller karenstid som noen kaller det - betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår en avtale der arbeidstaker ikke kan begynne å arbeide for eller st

De mest åpenlyse forskjellene på en konsulentavtale og arbeidstakeravtale er: ​ Konsulentavtale En avtale mellom oppdragsgiver og oppdragstaker/konsulent Fakturerer når arbeid er gjort Trenger ikke un