Hvordan foregår et speedintervju?

Speedintervju er en intervjuform som baserer seg på speeddating, der man møter så mange som mulig innen et gitt antall minutter.

Ved et speedintervju ønsker arbeidsgiver å møte flest mulig jobbsøkere innenfor en gitt tid. Dette for å sile ut kandidatene på en effektiv måte. Tiden man får per intervju kan variere en god del, men vi ser at de som oftest ligger på rundt 5-10 minutter, noen kortere og andre lengre.

Det er som regel ikke tid til å gå i dybden i slike jobbintervjuer og det er derfor viktig at man har kommet godt forberedt, gir et godt førsteinntrykk, og at man svarer konkret på spørsmålene som blir stilt.

Etter endt speedintervju vil arbeidsgiver velge ut de som går videre til et mer strukturert intervju, gjerne etterfulgt av tester eller caser.

Recent Posts

See All

Kundeklausuler er avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som inngås for å begrense arbeidstakerens mulighet til å kontakte arbeidsgiverens kunder etter at arbeidsforholdet har opphørt. ​ Kundeklau

Hva er en konkurranseklausul? Konkurranseklausul - eller karenstid som noen kaller det - betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår en avtale der arbeidstaker ikke kan begynne å arbeide for eller st

De mest åpenlyse forskjellene på en konsulentavtale og arbeidstakeravtale er: ​ Konsulentavtale En avtale mellom oppdragsgiver og oppdragstaker/konsulent Fakturerer når arbeid er gjort Trenger ikke un