Hvordan skrive en god jobbsøknadInnledning

Start søknaden med å fortelle i et par setninger hvorfor du vil ha jobben, og hvorfor du er den rette personen.

Hoveddel

Bakgrunn med relevante erfaringer – nevn din bakgrunn der du trekker frem relevant erfaring relatert til stillingen du søker, samt relevant kompetanse, for eksempel studier.

Personlig egenskaper av relevans – Ser arbeidsgiver etter noen personlige egenskaper som du innehar bør du poengtere dette, gjerne også med eksempler.

Vektlegg det du kan, ikke det du ikke kan – Husk å snakke deg opp og ikke ned, er det noe du mangler av kompetanse, velg heller å fokuser på kompetansen og erfaringen du har, fremfor det du ikke har.

Bransjekunnskap – Vis at du har kjennskap til bransjen, bedriften eller brandet.

Avslutning

Avslutt søknaden med en kort oppsummering der du samler alt og gjentar kort hvorfor du er egnet til akkurat den jobben. Husk å nevne at du er svært motivert for oppgavene og overbevis arbeidsgiver om at du er et godt valg.

Din kontaktinformasjon må være med i søknaden, gjerne i starten slik som:

Fornavn Etternavn

Adresse

Mobilnummer

Epost

Noen siste tips:

  • Du kan gjerne ha en standardsøknad som du bruker om igjen, men husk at du alltid bør tilpasse den etter hvilken stilling du søker på, samt hvilken bransje/bedrift du søker hos.

  • Les gjerne søknaden høyt for deg selv, da har man enklere for å høre om teksten flyter godt, noe den bør gjøre. Be gjerne noen du kjenner lese igjennom også.

  • Påstår du at du har gode kommunikasjonsevner bør du ha en plettfri søknad. Unngå slurv og dårlig setningsoppbygging, dette kan gjøre at du fremstår mindre attraktiv.

Recent Posts

See All

Kundeklausuler er avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som inngås for å begrense arbeidstakerens mulighet til å kontakte arbeidsgiverens kunder etter at arbeidsforholdet har opphørt. ​ Kundeklau

Hva er en konkurranseklausul? Konkurranseklausul - eller karenstid som noen kaller det - betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår en avtale der arbeidstaker ikke kan begynne å arbeide for eller st

De mest åpenlyse forskjellene på en konsulentavtale og arbeidstakeravtale er: ​ Konsulentavtale En avtale mellom oppdragsgiver og oppdragstaker/konsulent Fakturerer når arbeid er gjort Trenger ikke un