Konsulent vs. fast ansatt

De mest åpenlyse forskjellene på en konsulentavtale og arbeidstakeravtale er:

Konsulentavtale

  • En avtale mellom oppdragsgiver og oppdragstaker/konsulent

  • Fakturerer når arbeid er gjort

  • Trenger ikke underordne seg oppdragsgiverens ledelse

  • Mottar ikke pensjon, sykepenger, feriepenger etc

Arbeidstaker

  • En avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

  • Mottar lønn

  • Må underordne seg arbeidsgivers ledelse

  • Mottar pensjon, sykepenger, feriepenger etc

Det finnes forskjellige typer konsulenter. Noen konsulenter er fast ansatt i et selskap, for eksempel i et tech-selskap, eller byråer, og blir leid ut til bedrifter over lengre perioder. Men det finnes også konsulenter som er selvstendig næringsdrivende og går under punktene som nevnt ovenfor.

I en arbeidskontrakt skal det ikke kunne misforstås om man er fast ansatt, konsulent, trainee eller midlertidig ansatt.

Recent Posts

See All

Kundeklausuler er avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som inngås for å begrense arbeidstakerens mulighet til å kontakte arbeidsgiverens kunder etter at arbeidsforholdet har opphørt. ​ Kundeklau

Hva er en konkurranseklausul? Konkurranseklausul - eller karenstid som noen kaller det - betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår en avtale der arbeidstaker ikke kan begynne å arbeide for eller st

Er du ansatt som, eller fått tilbudt en stilling der stillingsformen din er særlig uavhengig stilling, er det et par ting du bør være klar over. Særlig uavhengige stillinger er unntatt fra de fleste a