Slik skriver du en god CVEn dårlig skrevet CV kan gjøre at du muligens ikke blir kontaktet for intervju selv om du er en kvalifisert søker. Det er derfor viktig at man har en strukturert og godt utfylt CV der rekrutterer ser med én gang at du er kvalifisert. Nedenfor listes det opp noen viktig punkter som i aller høyeste grad bør være med i din CV.

Trenger du CV-mal? Se her!

Tips til CV

 • En CV bør ikke overskride to sider

 • Bruk vanlig skrifttype og størrelse

 • Se til at det er et gjennomgående utseende på CV og søknaden

 • CV bør enten være i Wordfil eller PDF.

En CV bør inneholde følgende opplysninger

Personlige opplysninger

 • Navn, adresse, epost, mobilnummer

 • Fødselsdato

Utdanning

 • Start med den nyeste utdanningen øverst. Oppgi skole/universitet, studie/fag og når skolegangen startet og sluttet.

Erfaring

 • Start med den siste jobben. Oppgi stillingstittel, arbeidsgiver og perioden du arbeidet der. Du kan gjerne skrive kort om hva dine ansvarsområder var.

Prosjekter

 • Hvilke prosjekter du har deltatt i, hva disse gikk ut på, og din rolle i prosjektet.

Kurs, sertifikater og verv

IT-kunnskaper

 • Dine IT-kunnskaper, nevn nivået ditt.

Språk

 • Hvilke språk du snakker, hvor godt du snakker dem, skriftlig og muntlig.

Nøkkelkvalifikasjoner

Vitnemål og attester

Recent Posts

See All

Kundeklausuler er avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som inngås for å begrense arbeidstakerens mulighet til å kontakte arbeidsgiverens kunder etter at arbeidsforholdet har opphørt. ​ Kundeklau

Hva er en konkurranseklausul? Konkurranseklausul - eller karenstid som noen kaller det - betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår en avtale der arbeidstaker ikke kan begynne å arbeide for eller st

De mest åpenlyse forskjellene på en konsulentavtale og arbeidstakeravtale er: ​ Konsulentavtale En avtale mellom oppdragsgiver og oppdragstaker/konsulent Fakturerer når arbeid er gjort Trenger ikke un