Vurderer du et internship? Tenk på dette før du inngår en avtale

Praktikant, trainees eller interns er noe som er svært vanlig å bruke i utlandet. Spesielt er denne type arbeidspraksis noe som er mer vanlig i noen spesifikke bransjer. En praktikantplass er gjerne et arbeidsforhold for en nyutdannet eller en som snart er ferdig med en lenger utdannelse og har behov for relevant erfaring. Man arbeider under en tidsbestemt periode i én eller flere bedrifter hvor man så lærer praktisk erfaring som er rettet mot sitt studiefelt/spesialsiering.

I Norge har det ikke vært veldig utbredt å arbeide som intern, men med tiden har dette blitt mer vanlig, eller i hvert fall mindre unormalt.

Når man arbeider som intern betyr dette gjerne at det er ulønnet arbeid. Det er ingen lov som spesifiserer regelverket ved det å være en intern eller ansette noen i et ulønnet praksisopphold, da det ikke er lovfestet minstelønn i landet. Det er derfor viktig at du som vurderer prakisplass vurderer om dette er noe som kommer til å være et positivt valg for deg, og at dette er noe som gir deg merverdi som nyutdannet, og at det gir deg den erfaringen som du kanskje ikke hadde fått såpass tidlig i karrieren din ellers.

Hvis du velger å gå for en praksisplass et sted, er det viktig at dere inngår en tydelig avtale med ryddige forhold. Det er viktig at du som intern i et firma kommer ut av denne avtalen med noe positivt, og at du ikke gjør jobben bare for å spare firmaet for penger.

Tips

The Innovation Effect er et selskap som tilbyr kortere arbeidsforhold/internships som skal gi studenter relevant erfaring. Disse prosjektene er ofte betalt og gir studenter muligheter til å få en tå inn i arbeidslivet. Sjekk ut flere byråer som bistår med ansettelse her.

Stikkord

  • Det er lov til å arbeide ulønnet/frivillig

  • Ingen lovfestet minstelønn i landet tilsier at man kan jobbe ulønnet

Recent Posts

See All

Kundeklausuler er avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som inngås for å begrense arbeidstakerens mulighet til å kontakte arbeidsgiverens kunder etter at arbeidsforholdet har opphørt. ​ Kundeklau

Hva er en konkurranseklausul? Konkurranseklausul - eller karenstid som noen kaller det - betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår en avtale der arbeidstaker ikke kan begynne å arbeide for eller st

De mest åpenlyse forskjellene på en konsulentavtale og arbeidstakeravtale er: ​ Konsulentavtale En avtale mellom oppdragsgiver og oppdragstaker/konsulent Fakturerer når arbeid er gjort Trenger ikke un