Prøvetid - oppsigelse, oppsigelsestid og prøvetid ved sykdom

Prøvetid er en ordning som er vanlig å ha i de fleste ansettelsesavtaler. Prøvetiden er som oftest og maksimalt 6 måneder, og det er en god mulighet for både arbeidstaker for å sjekke om jobben er det som ble forespeilet, samt for arbeidsgiver å se om arbeidstakeren takler jobben.

 

For at prøvetid skal være gjeldende må dette inngås skriftlig i arbeidskontrakten. Det bør være nevnt prøvetidens lengde, oppsigelsestiden, samt mulighet til forlengelse av prøvetid i arbeidskontrakten.

Syk i prøvetiden

Har den ansatte vært syk under prøvetiden, kan arbeidsgiver forlenge prøvetiden med tilsvarende dager arbeidstakeren har vært syk.

Oppsigelse i prøvetid

Selv om man er i prøvetiden krever fortsatt loven at det er en saklig oppsigelsesgrunn hvis arbeidsgiver velger å si opp arbeidstakeren fra stillingen. Likevel er det nok lettere å si opp en arbeidstaker i prøvetiden som utenfor.

Oppsigelsestid i prøvetiden

I prøvetiden er det kun 14 dagers oppsigelsesfrist. Forskjellen fra oppsigelsesfrist i prøvetiden og ordinær oppsigelsesfrist er at i prøvetiden er dette fra dato-til-dato, det vil si at sier du opp 10. september, er siste arbeidsdag 24. september.

Oppfølging

Som arbeidsgiver er det viktig at man følger opp den ansatte, dette ved å gi tilbakemeldinger på arbeidet som blir gjort, samt gi tilstrekkelig opplæring. Opplæringen som blir gitt skal være av den grad at den ansatte er i stand til å gjøre jobben på en tilfredsstillende måte, og tilbakemeldingene er til for at den ansatte skal kunne forbedre seg om noe ikke blir gjort tilstrekkelig godt.

Les mer om: oppsigelse, mal på oppsigelse, Q&A om prøvetid