Q&A

Jeg har blitt suspendert. Hvor lenge kan arbeidsgiver suspendere meg?

Det vil variere avhengig av sakens alvorlighetsgrad og kompleksitet, men for å kunne suspendere den ansatte forutsetter det at virksomhetens behov tilsier det, og det må fortløpende vurderes om et slikt behov er tilstede. Suspensjon utover tre måneder kan bare skje i helt spesielle tilfeller som for eksempel hvis det er reist tiltale i den aktuelle saken.

Les flere Q&A's

Noe du lurer på? Vår juridiske skribent svarer deg gratis på spørsmål. Send inn til post@nbguiden.no. Spørsmålene kan bli publisert, og vil da bli anonymisert.