Q&A

Jeg ønsker å starte min egen bedrift ved siden av jobben, da drømmen er å ha mitt eget firma. Men vet ikke om jeg har lov til dette?

Du er nødt til å se hva som står i din avtale med bedriften. En ansatt er pliktig til å opptre lojalt mot sin arbeidsplass så lenge det består.

Det er derfor vanlig for bedriften og nedføre en konkurranseklausul i kontrakten. En konkurranseklausul bør ikke gis en generell utforming, idet et vilkår for dens gyldighet er at den dekker det behov bedriften har for å beskytte seg. Er klausulen for omfattende, vil dette kunne medføre at hele eller deler av den er ugyldig. En konkurranseklausul vil typisk ha til formål å hindre den ansatte i å starte opp/ta arbeid i en direkte konkurrerende virksomhet (bedriften gjør omtrent det samme som der du jobber), avsløre bedriftshemmeligheter, eller påvirke arbeidsgivers kundekrets. På den annen side må bedriften påse at konkurranseklausulen ikke på urimelig vis hindrer den ansatte i å ta nytt arbeid. For at en konkurranseklausul skal være gyldig må det foreligge et særlig behov for å beskytte bedriften mot konkurranse fra arbeidstakeren. Det er også viktig å huske på at arbeidsgiver kan si opp den ansatte om de føler at den ansatte har opptrådt illojalt. Du bør derfor være litt varsom med hva du gjør når du er ansatt hos andre, om det er i samme bransje.

Les flere Q&A's

Noe du lurer på? Vår juridiske skribent svarer deg gratis på spørsmål. Send inn til post@nbguiden.no. Spørsmålene kan bli publisert, og vil da bli anonymisert.