Q&A

Arbeider i et mindre selskap innenfor IT. I arbeidsavtalen står det at jeg ikke kan arbeide i konkurrerende bedrifter. Vil det si at jeg ikke kan starte min egen bedrift ved siden av?

“Konkurrerende virksomheter” gjelder dessverre alle bedrifter som har en relasjon til det du jobber med pr dags dato. Høyesterett har fastslått at det gjelder en alminnelig og ulovfestet lojalitets- og troskapsplikt i et ansettelsesforhold, jf. Rt. 1990 s. 607. Det følger helt klart av denne lojalitetsplikten at man ikke kan starte konkurrerende virksomhet mens arbeidsforholdet består, dersom ikke arbeidsgiver samtykker i dette.

Grensen trekkes ved at man ikke kan foreta konkurransehandlinger og heller ikke på annen måte opptre i strid med arbeidsgivers interesser for å fremme egne næringsinteresser. Man kan for eksempel ikke kontakte potensielle kunder eller leverandører. Det vil i hvert fall gjelde om denne er eksisterende kunde hos nåværende arbeidsgiver, men trolig også ellers så lenge det er snakk om konkurrerende virksomhet.

Dersom du planlegger å starte egen virksomhet, krever dette en del planlegging og forberedelser som nødvendigvis må gjøres før oppstart og noe som ikke anbefales å gjøre når du har en konkurranseklausul i kontrakten, men ikke noe som er umulig så lenge du har alt på det rene.


Les flere Q&A's

Noe du lurer på? Vår juridiske skribent svarer deg gratis på spørsmål. Send inn til post@nbguiden.no. Spørsmålene kan bli publisert, og vil da bli anonymisert.