Q&A

Sjefen min sa her forleden at jeg ikke kunne sitte på telefonen i lunsjpausen. Er dette sant? Kan sjefen min nekte meg å sitte på mobilen i pausen?


Arbeidstaker skal ha minst en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Pausene skal til sammen være minst en halv time hvis den daglige arbeidstid er minst åtte timer.  Dersom arbeidstakeren fritt kan forlate arbeidsplassen i pausen og har tilgang til tilfredsstillende pauserom, så kan arbeidsgiver trekke pausen fra arbeidstiden. Hvis arbeidstakeren derimot ikke har mulighet til å forlate jobben, eller det ikke finnes noe tilfredsstillende pauserom, så skal pausen anses som arbeidstid og det skal betales lønn også for denne tiden jfr aml § 10-09.

I pausen står du fritt frem til å gjøre hva du vil, som eksempelvis å forlate lokalet. Får du betalt pause, finnes det andre regler. Svarer er derfor: Nei, sjefen kan ikke nekte deg i å bruke mobiltelefonen når du har ubetalt pause.

Les flere Q&A's

Noe du lurer på? Vår juridiske skribent svarer deg gratis på spørsmål. Send inn til post@nbguiden.no. Spørsmålene kan bli publisert, og vil da bli anonymisert.