Intervjuformer - Speedintervjuet!

Speedintervju er en intervjuform som baserer seg på speeddating, der man møter så mange som mulig innen et gitt antall minutter.

 

Ved et speedintervju ønsker arbeidsgiver å møte flest mulig jobbsøkere innenfor en gitt tid. Dette for å sile ut kandidatene på en effektiv måte. Tiden man får per intervju kan variere en god del, men vi ser at de som oftest ligger på rundt 5-10 minutter, noen kortere og andre lengre.

Det er som regel ikke tid til å gå i dybden i slike jobbintervjuer og det er derfor viktig at man har kommet godt forberedt, gir et godt førsteinntrykk, og at man svarer konkret på spørsmålene som blir stilt.

 

Etter endt speedintervju vil arbeidsgiver velge ut de som går videre til et mer strukturert intervju, gjerne etterfulgt av tester og caser.

Les mer om: tips til jobbintervjuet, tips til CV, CV-maler, ulovlige spørsmål