Spørsmål du bør stille i et jobbintervju

Husk at du må alltid stille spørsmål selv!

Du har blitt innkalt til intervju og fokuserer mye på hva de eventuelt kan stille deg for slags spørsmål, og hva du skal svare på disse. Like viktig som de spørsmålene de stiller deg, er at du også stiller spørsmål til dem!

Det å stille spørsmål til en arbeidsgiver er viktig og gjør at du fremstår interessert og motivert for stillingen. Det er også viktig å kartlegge for din egen del om dette er en arbeidsplass du vil trives. Kommer du til å passe inn? Har dere de samme forventningene til hverandre og arbeidsoppgavene? Er arbeidsplassen strukturert svært hierarkisk eller har de en tilnærmet flat organisasjonsstruktur? Hvordan er ledelsesfilosofien? Og hvilke store forandringer kan komme til å skje i nærmeste fremtid i bedriften? Dette samt mange flere er spørsmål du bør tenke på om er viktig for deg å vite. Ofte er ikke stillingsannonsen utfyllende nok til at man vet med sikkerhet akkurat hva jobben går ut på og ansvars- og arbeidsoppgavene som hører til stillingen, derfor er det svært viktig at du tar ansvar for å finne ut om dette er en arbeidsplass du kommer til å trives på, kan utvikle deg i, og at du evner å gjennomføre arbeidsoppgavene arbeidsplassen krever at du skal kunne.

 

Forslag til spørsmål du kan stille

 

Personlig egenskaper

 • Hvorfor tror dere jeg passer inn hos dere?

 • Hva er de viktigste hovedfaktorene dere vil vektlegge for å bestemme hvem som er rette person til denne stillingen?

 • Hva ser dere etter i en kollega?

 • Hvis du tenker deg dine favorittansatte, hvilke personlige kvalifikasjoner hadde disse som gjorde at de utpekte seg positivt?

 

Om arbeidsoppgavene

 • Hvordan vil en typisk arbeidsdag se ut?

 • Hva anser du som hovedutfordringene i stillingen?

 • Hva slags oppgaver kommer jeg til å måtte prioritere de første 6 – 12 månedene?

 

Om bedriftskulturen

 • Kan du beskrive kulturen og arbeidsmiljøet her?

 • Hva er det beste med å jobbe her?

 

Om lederfilosofien

 • Hvordan lederfilosofi vil du beskrive at bedriften har?

 • Hvordan er du som sjef?

 

Fremtidsutsiktene til bedriften

 • Hvordan ser fremtiden ut for bedriften? Hva fokuserer dere på?

 • Har dere noen konkrete mål dere ønsker å nå det førstkommende året?

 

Ansettelsesprosessen

 • Hva skjer videre i intervjuprosessen?

 • Når kan jeg forvente å høre fra dere?

 

Les mer om: disse spørsmålene er ulovlige å stille, tips til jobbintervju, CV-tips, CV-maler