Intervjuformer - Strukturert intervju (standard intervju)

Strukturert intervju er det vi forbinder med den mest brukte formen for jobbintervju. Her møter kandidaten gjerne 2-3 personer til et lengre intervju. Rekruttererne stiller som oftest de samme spørsmålene til alle kandidatene, der de gjerne starter med å gjennomgå CV, snakke litt om arbeidserfaring, samt gå i dybden på spørsmål som er viktige for stillingen.

Til et strukturert intervju er det ikke uvanlig å få caser og tester som man så må gjøre til et eventuelt andregangsintervju.

Les mer om: tips til jobbintervjuet, tips til CV, CV-maler, ulovlige spørsmål