Det er iskaldt på kontoret, og du skulle helst sett at man fikk gå hjem for dagen. Men gir loven deg rett til det?

 

I hovedsak ikke.

 

Dessverre har man ingen rett til å dra hjem fra jobb kun fordi det er kaldt eller varmt på jobb. Kortvarige varme- og kuldebelastninger på grunn av tekniske problemer, vær eller lignende, og som gjør det krevende å utføre arbeidet, betyr ikke at man har rett til å forlate arbeidsplassen for å dra hjem. Blir du derimot syk av dette, er det selvsagt en annen sak.

 

Arbeidsmiljøloven nevner ingen temperaturgrenser, men anbefaler at temperaturen holdes under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Temperatur under 19°C eller over 26°C skal unngås. Hvis verneombudet mener det er uforsvarlig å fortsette arbeidet med umiddelbar risiko for sikkerhet og helse, kan arbeidet stoppes.

 

Hva hvis man arbeider utendørs i ekstrem kulde?

Som nevnt ovenfor nevner ikke Arbeidsmiljøloven hverken en spesifikk øvre eller nedre grense når det kommer til temperatur. Ved ekstrem kulde der arbeidsgiver ikke har stilt med tilstrekkelig tøy, er arbeidsgiver pålagt å ordne opp i dette. Bekledning som dette regnes som personlig verneutstyr, og skal altså bekostes av arbeidsgiveren.