Hva er gjør en tillitsvalgt, og er det påkrevd å ha på arbeidsplassen?

En tillitsvalgt er som oftest valgt av medlemmer i en fagforening for å være talsperson for en ansattgruppe på arbeidsplassen.

 

En tillitsvalgt kan også være en person på arbeidsplassen som de ansatte i fellesskap har valgt som en representant for dem overfor ledelsen. Dette kan eksempelvis være hvis de ansatte ikke er organisert i fagforeninger, men at de sammen med ledelsen har blitt enige om å ha en slik løsning. I andre tilfeller igjen er det ofte verneombudet som også fungerer som en tillitsvalgt.

 

En tillitsvalgt sine oppgaver

En tillitsvalgt sine oppgaver er å bistå sine medlemmer med å ivareta generelle arbeidsvilkår, men den kan også hjelpe medlemmene i enkeltsaker om nødvendig. Dette kan være ved eventuelle konflikter, men også som ved lønnsforhandlinger. Den tillitsvalgte fungerer som et bindeledd mellom de ansatte og ledelsen.

 

Krav om tillitsvalgt

Arbeidsmiljøloven krever ikke direkte at bedrifter skal ha en tillitsvalgt, men nevner flere steder at ansatte skal være representert gjennom tillitsvalgte i saker som gjelder arbeidsvilkår.

Les mer om: arbeidsmiljøutvalg, verneombud